Baerle87 advocatuur

Baerle87 Advocatuur is een klein en modern geoutilleerd kantoor gevestigd te Amsterdam Zuid (Museumkwartier). Het kantoor is gespecialiseerd in familierecht, erfrecht en arbeidsrecht. Daarnaast worden zaken op het gebied van het algemeen verbintenissenrecht behandeld. De belangen van particulieren en kleine ondernemers worden behartigd.

Uitgangspunten:

   • Wie het gelijk aan zijn/haar kant heeft, moet het ook krijgen.
   • Wat juridisch kan, wordt u voorgehouden, wat juridisch niet kan evenzeer.
   • Niet elke juridische onevenwichtigheid uit het verleden kan worden gecorrigeerd.
   • Uw belang op korte, maar ook op langere termijn wordt steeds afgewogen.

Werkwijze:

Snel en zorgvuldig. Als we besluiten met elkaar in zee te gaan, dan wordt de zinvolheid van een procedure steeds in nauw overleg met u overwogen. Soms is overleg of onderhandeling met de wederpartij toereikend. Waar mogelijk en zinnig worden de voor- en nadelen van een schikking met u besproken. Procederen wordt niet uit de weg gegaan, maar dat kan lang duren en emotioneel diep ingrijpen.

Mocht een procedure onvermijdelijk zijn, dan is het processtuk niet langer dan strikt noodzakelijk om de boodschap overtuigend en doeltreffend over te brengen. Uitweiden en herhaling van standpunten wordt vermeden. Meer is minder en in de beperking toont zich de meester.

Van u wordt een actieve opstelling bij de oplossing van uw geschil verwacht. Dat begint al met het aanleveren van alle gegevens die nodig zijn om uw zaak te beoordelen en u van deskundig advies te kunnen dienen. Ook daarna is uw belang ermee gediend dat u ons op de hoogte houdt van alle relevante feiten en omstandigheden.

Zijnswijze:

Reëel, betrokken, deskundig en volhardend.